Bősárkány Nagyközség Önkormányzat

BERUHÁZÁSOK - PÁLYÁZATOK

Őstermelői piac kialakítása Bősárkány Nagyközségben

Pályázati konstrukció: TOP-1.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztés”

Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.3-15-GM1-2016-00006

Projekt címe: Őstermelői piac kialakítása Bősárkány Nagyközségben

Kedvezményezett neve: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9167 Bősárkány, Kossuth Lajos utca 1.

Elnyert támogatás: 26 108 383 forint

Támogatás intenzitása: 100%
 
Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata a saját tulajdonában lévő 381 ingatlanon tervezi őstermelői piacának kialakítását. A tervezett piactér kialakításánál és elhelyezésénél figyelembe vettük a meglévő térkőburkolatú járdák nyomvonalát, a piactér megközelítése a római katolikus templom, az élelmiszerüzlet, a Kossuth és Vasút utcák felől szilárd burkolatú járdákkal jelenleg is megoldott.

A tervezett kerékpárút megépülésével a vásártér kerékpárral is jól megközelíthetővé válik.
A személygépjárművel érkezők parkolása 19 db parkolóhellyel megoldható, melyből 1 db mozgáskorlátozott parkolóhely (a területen meglévő járdák akadálymentesen használhatók). A parkolók és a buszmegálló mentén árnyékot biztosító lombos fák, valamint díszcserjék telepítendők. A piac működéséhez szükséges vizesblokk, mellékhelyiségek a buszmegálló mögötti pavilonban kapnak helyet.

A kerékpárok tárolására 8 db kerékpártároló is kihelyezésre kerül. A piactér árusító asztalai U alakban foglalnak helyet a járdák mentén, amivel egy udvarszerű belső térrész jön létre, amely sétálásra, lassításra késztet. Az U alak közepén egy középső asztalsor is helyet kapott.
A fejlesztés átfogó célja: Az ökologikus környezeti erőforrás gazdálkodás, a fenntartható mezőgazdálkodás erősítése, a helyi egészséges élelmiszerellátás biztosítása a Bősárkányban.

Specifikus célok:
• a mezőgazdaság, a természetvédelem, az élelmiszergazdaság, a helyi ellátás és a turizmus összekapcsolása
• a tájfenntartó, ökológiai gazdálkodásban és az egészséges élelmiszer biztosításában érdekeltek hálózatba szervezése a helyi termelők és fogyasztók összekapcsolása, alternatív értékesítési hálózatok kialakítása

E célok elérése érdekében a piactér központi része szilárd burkolatot kap, az ezt szegélyező zöldterületek megújulnak, és az alapműködéshez szükséges 18 db elárusító asztal, valamit ezek tárolásához szükséges és a higéniai feltételeket biztosító 1 db faház kerül beszerzésre.

A pályázat szakmai tartalma illeszkedik a pályázati felhívás „Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása” támogatható tevékenységhez, valamint a megyei fejlesztési program alábbi célkitűzéseihez:

• megyei gazdaság- és vállalkozásfejlesztési program
• megyei beszállítói program
• megyei mezőgazdaság-fejlesztési program
• megyei fenntartható mezőgazdaság program"
• gazdasági együttműködések erősítése
• megyei ITP területi és agrárgazdaság fejlesztési céljai

A projekt megvalósulása esetében a piac új közösségi térré is válik, ahol a vásárlás mellett fontos szempont lesz a helyi közösség, a helyi értékek és termékek megvédése is. A helyi lakosság bevonása a projekt előkészítése során is megtörtént, és a későbbi sikeres működtetés érdekében mind a megvalósítás, mind az üzemeltetés során kiemelt szempont lesz az önkormányzat számára.

Az együttműködés és a megfelelő kihasználtság alátámasztása érdekében a bősárkányi ill. környékbeli termelőkkel együttműködési megállapodás került aláírásra, amely a pályázat mellékleteként benyújtásra került. A projekt megvalósulásával a már létező helyi termelők megfelelő felületet kapnak a termékeik értékesítéséhez, a köztes kereskedelmi láncok kiiktatásával, és a szállítási költségek csökkenésével javul a jövedelemtermelő képességük.

A fejlesztés hozzájárul a térség foglalkoztatási viszonyainak javulásához azzal, hogy a jövedelmezőbb vállalkozások új munkahelyeket hoznak létre, valamint a helyi lakosság is jövedelem kiegészítéshez juthat a saját termékei értékesítése révén. A piac, mint közösségi tér javítja a társadalmi kohéziót, valamint az egészséges, „eredetgarantált” helyi termékek a lakosság egészségi állapotát is javítják. A tervezett fejlesztés hozzájárul Bősárkány faluképének a fejlesztéséhez, egy jelenleg funkció nélküli terület kerül hasznosításra közösségi céllal.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2019.01.29.

A kiválasztott kivitelező a kivitelezési munkálatokat határidőben elkezdte, a kivitelezést természeti akadály és egyéb körülmény sem hátráltatta, így a
25%-os készültséget kivitelező 2018. 04. 05-re elérte.

Az elvégzett főbb munkák:

Murva burkolat bontása a zöldfelületek helyén, alépítménnyel együtt, építési törmelék elszállításával

Humusz terítés tervezett cserjefelületeken

100x15/12x30 cm-es beton kiemelt szegély fektetése szürke színben beton megtámasztással, térkő burkolatok mellé
 
40x20x15 cm-es beton süllyesztett szegély fektetése szürke színben beton megtámasztással, térkő burkolatok mellé
 
Burkolatok tükrének kialakítása (meglévő murvaburkolat meghagyásával), 24 cm mélységben, tükör tömörítésével
   
Ckt-T2 hidraulikus burkolatalap készítése 15 cm vtg.-ban

Víznyelők elhelyezése, csatornarendszerbe kötése  terv szerint

Fa pavilon elhelyezése alapozással, vizesblokkal, közműcsatlakozással, 4x4 m, zárt része min. 3x4 m, előtetővel anyagvastagság 28 mm

A munkák az építőipari szabványok valamint a szerződésben foglaltaknak megfelelően készültek el, melyeket a műszaki ellenőr folyamatosan kontrollál. Jelenleg semmilyen körülmény nem akadályozza a kivitelezést, projektünk a tervezett ütemezés szerint halad.
Az 50%-os készültséget kivitelező 2018. 04. 16-ra elérte.

Az elvégzett főbb munkák:

Leier Piazza térkő (6 cm vtg.) szürke színben, vagy ezzel egyenértékű más termék fektetése 3 cm vtg. finomzúzalék ágyazatra, előzőleg kialakított tükörre és meglévő murva burkolatra a parkoló területén
 
Leier Piazza térkő (6 cm vtg.) antracit színben, vagy ezzel egyenértékű más termék fektetése 3 cm vtg. finomzuzalék ágyazatra, előzőleg kialakított tükörre és meglévő murva burkolatra
 
Kerti pad (fémvázas fa ülőfelület) kihelyezése és rögzítése beton pontalaphoz, vagy ezzel egyenértékű más termék
   
Hulladékgyűjtő kihelyezése és rögzítése beton pontalaphoz, vagy ezzel egyenértékű más termék

Kerékpártároló kihelyezése ás rögzítése beton pontalaphoz, vagy ezzel egyenértékű más termék

A munkák az építőipari szabványok valamint a szerződésben foglaltaknak megfelelően készültek el, melyeket a műszaki ellenőr folyamatosan kontrollál. Jelenleg semmilyen körülmény nem akadályozza a kivitelezést, projektünk a tervezett ütemezés szerint halad.
A 75%-os készültséget kivitelező 2018. 05. 07-re elérte.

Az elvégzett főbb munkák:

Lombos fa ültetése terv szerint

Lomblevelű örökzöldek ültetése terv szerint

Piaci árusító asztal felcsukható falábakkal időjárásálló lucfenyő, olaj alapú lazúros felületkezeléssel, asztal méretei minimum:195x70cm

2x2 m-es összecsukható árusító sátor beszerzése, kihelyezése normál vas vázzal, vízálló tetőponyvával, (pl.:www.arusitosator.clx.hu,vagy ezzel egyenértékű más termék)

A munkák az építőipari szabványok valamint a szerződésben foglaltaknak megfelelően készültek el, melyeket a műszaki ellenőr folyamatosan kontrollál. Jelenleg semmilyen körülmény nem akadályozza a kivitelezést, projektünk a tervezett ütemezés szerint halad.A 100% készültséget a  kivitelező 2018.07.18-ra elérte.

Az elvégzett fő munkák Fa pavilon elhelyezése alapozással, vizesblokkal, közmű csatlakozással,4X4 m,  zárt része min. 3x4 m, előtetővel anyagvastagság 28mm.  

     

A munkák az építőipari szabványok valamint a szerződésben foglaltaknak megfelelően készültek el, melyeket a műszaki ellenőr folyamatosan kontrollál. Semmilyen körülmény nem akadályozta a kivitelezést, projektünk a tervezett ütemezés szerint halad, a kivitelező előbb teljesített.

DOKUMENTÁCIÓ

_______________

További pályázatok

 

 
 
 
Concept, design and code by Sárkány 2005