Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm Önt Bősárkány vendégszerető lakossága és az Önkormányzat nevében Bősárkány nagyközség honlapján.

Kérem, ismerje meg településünket e virtuális látogatás segítségével, s ha a látottak felkeltették érdeklődését, jöjjön el hozzánk családjával, barátaival, hogy a valóságban is átélhessék mindazt a szépet és jót, amely Bősárkányban várja az idelátogatókat.

 
Szalay Imre
polgármester


2023. október 24.


KIEMELT PÁLYÁZATOK

___________

FRISS HÍREK - AKTUALITÁSOK


2020. március 31.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata

Kedves bősárkányiak!

Az elmúlt napokban többen is anyagi vagy egyéb felajánlást tettek a veszélyhelyzetben való védekezéshez.  
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata erre tekintettel adományszámlát nyitott.
A koronavírus-járvány terjedésével egyre több önkéntes felajánlás születik, az önkormányzat a megnyitott számlán lehetőséget biztosít azoknak, akik pénzadománnyal segítenének a koronavírus okozta vészhelyzetben.
Az önkormányzat az adományszámlára beérkezett összegeket a rendkívüli helyzet kezelésére, a járvány elleni helyi intézkedések támogatására, a segítségre szorulók érdekében használja fel.
A fel nem használt összeget az önkormányzat a járvány megszűnését követően az egészségügyi alapellátások támogatására, fejlesztésére használja fel.

Az adományszámla száma, ahova utalhatják az erre szánt adományokat:

11737069-15366416-10080003

Önzetlen segítségüket köszönjük!

Szalay Imre polgártmester

 

2019. november 15.

WiFi4EU
BŐSÁRKÁNYBAN MÁR TÖBB HELYSZÍNEN ELÉRHETŐ AZ
 INGYENES WiFi4EU INTERNETKAPCSOLAT

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert az Európai Bizottságtól a „WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása” elnevezésű, Bősárkány  településen megvalósítandó, 1-2018/019963-024882 számú intézkedéshez.

A telepítés költségeit Bizottság, míg a működési költségeket az önkormányzat fizeti ki (a hozzáférési pontnak legalább 3 éven át üzemelnie kell). A helyi lakosok és a látogatók ingyenesen, reklámok

nélkül használhatják a WiFi4EU hálózatokat, miközben abban is biztosak lehetnek, hogy adataikat nem fogják kereskedelmi céllal felhasználni.
Bősárkányban a WiFi4EU projekt keretében uniós finanszírozásból összesen 19 helyszínen (8 beltéri és 11 kültéri ) került kiépítésre vezeték nélküli internetkapcsolatot kínáló wifi-hozzáférési pont.
 

2019. április 30.

Településrendezési eszközök Módosítása
Teljes eljárás (Msz.: 19045)

A módosítással érintett terület:

A módosítás oka, célja:

1. Szávíz területén több módosítás is napirendre került;
- a hatályos terven hétvégiházas üdülőövezetként (Üh) szereplő, meglévő üdülőterület a tulajdonosok kérésére üdülőházas üdülőterületként (Üü) fog tovább élni, ennek következtében a beépítési százalék 20 %-ról 30 %-ra felemelhető, illetve a telekkihasználtsági mutató is növekedne 0,2-ről 0,5-re.
- a 0211/1 hrsz-ú zöldterület (Z) besorolású földrészleten az önkormányzat tulajdonosi kérésre a zöldterületet (Z) a mellette lévő területhez hasonlóan üdülőházas üdülőterületté (Üü) kívánja átminősíteni a feltáró út folytatásával és a Rábca-híddal való összekötéssel együtt. A biológiai aktivitásérték szinten tartása végett a közeli zöldterület (Z) egy része átminősülne véderdő területté (Ev).
- a tulajdonosok az üdülőtelkeket kiszolgáló utakat jelenleg is magánútként használják, az önkormányzat és a tulajdonosok szeretnék, ha ez a rendezési tervben is megjelenne; az érintett utak közúti közlekedési terület- magánút (KÖu-m) jelölést kapnak.
2. Az önkormányzat tulajdonosi kérésre az említett ingatlanokat vízgazdálkodási (V) és új övezetként beépítésre nem szánt különleges természetközeli üdülőterületbe (Kbtkü) kívánja átsorolni, horgásztó és a kapcsolódó üdülést szolgáló épületek kialakítása céljából. A terület egy részén megmarad a véderdő besorolás, illetve a tervezési terület
nyugati részére telepített erdő is feltüntetésre kerül, mint véderdő (Ev). A tómeder már kialakult. A terület része a nemzeti ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetének, emiatt beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, a tervezett beépítés 10 % alatt marad.
3. Az önkormányzat tulajdonosi kérésre a szomszédos falusias lakóterületekhez (Lf) hasonló besorolást szeretne adni a területnek, a 86. sz. főút mellett megmaradna a gazdasági terület besorolás
4. Az önkormányzat befektetői kérésre a naperőmű parkhoz illeszkedő besorolást kíván adni a területnek (különleges beépítésre nem szánt terület – megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület, Kben).
5. A területen illetékes bányavállalkozó kereste meg az önkormányzatot, hogy a Bősárkány I. – kavicsbányatelket minősítse át különleges bányaterületté (KbB), amelyet a hatályos rendezési terv csak részben tartalmaz, a többi terület jelenleg általános mezőgazdasági terület (Má) és vízgazdálkodási terület (árok, V)
6. Az önkormányzat szeretné kialakítani a gazdasági területet; első ütemben a Vasút utca (8514. sz. Bősárkány-Kapuvár összekötő út) felé eső rész kerülne a rendezési terv szerinti megosztásra; az önkormányzat szeretne egy keresztutcát betervezni 20 m-es szabályozási szélességben, amelyről új telkek is nyithatók lesznek
7. A Helyi Építési Szabályzat közlekedési területekre vonatkozó előírásaiba belekerül, hogy kereskedelmi-szállás jellegű funkciók is elhelyezhetők legyenek

A módosítás hatásai:

1-7. Az önkormányzat az új igényeknek jobban megfelelő szabályozást kíván létrehozni, ezzel is támogatva a település fejlődését, a fejlesztések növelik a település gazdasági erejét.

Mellékletek:

-
átnézeti helyszínrajz »
-
1. számú módosítás (Hatályos állapot -tervezett állapot) »
-
2. számú módosítás (Hatályos állapot -tervezett állapot) »
-
3. számú módosítás (Hatályos állapot -tervezett állapot) »
-
4. számú módosítás (Hatályos állapot -tervezett állapot) »
-
5. számú módosítás (Hatályos állapot -tervezett állapot) »
-
6. számú módosítás (Hatályos állapot -tervezett állapot) »

2018. augusztus 28.

FELHÍVÁS!
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályaihoz tartozik embertársaink, szomszédaink magánéletének, pihenési idejének tiszteletben tartása, hiszen csak azt várhatjuk el mi is másoktól, amit saját magunk is betartunk.
Folyamatos probléma a településen végzett, fokozott zajjal járó tevékenységek, különösen a fűnyírás, építkezési és egyéb „hangos” tevékenységek nem megfelelő végzése. Ezekere bizonyos időközönként minden háztartásban szükség van, viszont zavarhatják a környező lakosságot, szomszédokat.

A békés együttélés érdekében kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a fokozott zajjal járó (fűnyírás, építési, favágási, illetve egyéb hasonló) ház körüli teendőket lehetőség szerint kizárólag hétfőtől-péntekig 8-19 óra között, valamint szombaton 9-19 óra között végezzék. Vasárnap és az egyéb időszakokban az ilyen jellegű munkák végzése nem megengedett!

A nézeteltérések elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a rendkívüli, hosszabb ideig tartó (nagyobb építkezések, tűzifa feldolgozása stb.) tevékenységek előtt a közvetlen szomszédokat szíveskedjenek előzetesen értesíteni annak érdekében, hogy a munkálatok tartamára megfelelően fel tudjanak készülni.

 

 
Concept, design and code by Sárkány © 2005
body>