Széchenyi2020

ÉKDU 3.

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3.

Projektinformációk


A projekt célja két korszerű szennyvíztisztító telep, szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása volt a települések lakosságának részére. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg.
A projekt megvalósulásának helyszíne Csorna, Bősárkány, Dör, Tokod és Tát települések közigazgatási területe.

A projekt címe: Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3. (ÉKDU 3)
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00034
Pályázó neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata
Csorna Város Önkormányzata
Dör Község Önkormányzata
Tát Város Önkormányzata
Tokod Nagyközség Önkormányzata
Összköltség: 5 673 017 888 Ft
Támogatás összege: 4 965 559 483 Ft
Támogatás mértéke: 87.529417 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2015.06.24.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.10.17.

A projekt bemutatása

Csorna központú agglomeráció

Az agglomeráció települései közül Bősárkány és Dör települések nem rendelkeztek közüzemű csatornahálózattal, a települési szennyvíz elvezetése nem volt megoldott.

Az agglomeráció szennyvizeinek kezelése érdekében üzemeltetett csornai szennyvíztisztító telep a régi műszaki állapotában hosszú távon nem tudta volna biztosítani a befolyó szennyvíz határérték alá történő tisztítását. Bősárkány és Dör csatlakozásával a beérkező szennyvíz hidraulikai terhelése várhatóan meghaladta volna a telep kapacitását és hidraulikailag túlterheltté vált volna.

A fentiek következtében a projekt célja volt, a környezeti fenntarthatóság és biztonság, valamint az egészséges, tiszta települések elérése érdekében:

  • Bősárkány Nagyközség belterületének közüzemű csatornázása és szennyvízelvezetése, az összegyűjtött szennyvíz elvezetése a meglévő csornai szennyvíztisztító telepre.
  • Dör Község belterületének közüzemű csatornázása és szennyvízelvezetése, az összegyűjtött szennyvíz elvezetése a meglévő csornai szennyvíztisztító telepre.
  • A települések becsatornázása miatt megnövekedett terhelés, illetve a csornai szennyvíztisztító telep fejlesztése, intenzifikálása.
  • A nem megfelelő szennyvízkezelés egészségügyi kockázatai a projekt megvalósítását indokolták. A települések szennyvízcsatornázása környezetvédelmi és közegészségügyi okokból egyaránt indokolt volt.
  • A műszaki fejlesztési igény szoros összefüggésben volt a társadalmi igénnyel, hiszen egy műszakilag megfelelően kialakított rendszerrel a lakosság szennyvízelhelyezése, tisztítása is megoldottá válik.

Tát központú agglomeráció

Tokod csatornahálózatának tekintetében az Üveggyári településrész nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Üzemeltetése a jelenlegi formájában nem engedélyezhető a továbbiakban.

A beruházást megelőző helyzet alapján az addig még ellátatlan település részeken is szükséges volt fejleszteni a település csatorna hálózatát, ahol a lakások (háztartások) nem voltak tekinthetőek szennyvízhálózattal ellátottaknak. Tát központú szennyvízelvezetési agglomeráció települések fogyasztói közösségének alapvető igénye volt, hogy a vonatkozó Kormányrendeletben előírtaknak megfelelően történjen a településen keletkezett szennyvíz kezelése.

A beruházás megvalósítása hozzá járult a hely, tágabb értelemben a regionális környezeti, egészségi állapot javulásához.

Az összkomfortos lakókörnyezet növeli az egyes ingatlanok értékét, fokozza a települések lakosságmegtartó képességét.

A projekt tájékoztató kiadványa

Szórólap, 1. oldal
Szórólap, 2. oldal
×
modal image