Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3.


ÉKDU 3 - KEHOP-2.2.2-15-2015-00034


Projektinformációk

A projekt célja egy korszerű szennyvíztisztító telep kiépítése, szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása a település teljes lakossága részére. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg.

A projekt megvalósulásának helyszíne Csorna, Bősárkány, Dör, Tokod és Tát települések közigazgatási területe.

A projekt címe: Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3. (ÉKDU 3)
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00034
Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Összköltség: 5 673 017 888 Ft
Támogatás összege: 4 965 559 483 Ft
Támogatás mértéke: 87.529417 %
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.01.11.

A projekt bemutatása

Csorna központú agglomeráció

Az agglomeráció települései közül Bősárkány és Dör települések nem rendelkeznek közüzemű csatornahálózattal, a települési szennyvíz elvezetése nem megoldott. Bősárkányban a vízellátás a nagyközség saját vízművéről történik. Dör vízellátása a csornai vízmű telep felöl biztosított.

Az agglomeráció szennyvizeinek kezelése érdekében üzemeltetett csornai szennyvíztisztító telep jelenlegi műszaki állapotában hosszú távon nem tudja biztosítani a befolyó szennyvíz határérték alá történő tisztítását. Bősárkány és Dör csatlakozásával a beérkező szennyvíz hidraulikai terhelése várhatóan meghaladja a telep kapacitását, hidraulikailag túlterheltté válik.

A fentiek következtében a projekt célja, a környezeti fenntarthatóság és biztonság, valamint az „egészséges, tiszta település” elérése érdekében:

Tát központú agglomeráció

Tokod csatornahálózatának tekintetében az Üveggyári településrész nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. Üzemeltetése a jelenlegi formájában nem engedélyezhető a továbbiakban, a jelenlegi helyzet a valóságban hosszú távon fenntarthatatlan.

A jelenlegi helyzet alapján nem csak az eddig még ellátatlan településeken szükséges fejleszteni a település csatorna hálózatát, hanem elengedhetetlenül szükséges azokon a helyeken is, ahol a lakások (háztartások) nem tekinthetőek szennyvízhálózattal ellátottaknak. Tát központú szennyvízelvezetési agglomeráció települések fogyasztói közösségének alapvető igénye, hogy a vonatkozó Kormányrendeletben előírtaknak megfelelően történjen a településen keletkezett szennyvíz kezelése.

A beruházás megvalósítása hozzá járul a hely, tágabb értelemben a regionális környezeti, egészségi állapot javulásához.

Az összkomfortos lakókörnyezet növeli az egyes ingatlanok értékét, fokozza a települések lakosságmegtartó képességét.

A projekt tájékoztató szórólapja, 1. oldal >>

A projekt tájékoztató szórólapja, 2. oldal >>


Események

Lakossági fórumok időpontjai:


Galéria

Tájékoztatás, "B" tábla

B tábla

Kivitelezés

Csatornázás

Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés

Csorna szennyvíztisztító telep

Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés

Tát-Tokod szennyvíztisztító telep

Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés

Lakossági fórumok

Lakossági fórum Lakossági fórum Lakossági fórum Lakossági fórum Lakossági fórum Lakossági fórum Lakossági fórum Lakossági fórum Lakossági fórum Lakossági fórum Lakossági fórum