2023. február 28.

AJÁNLATKÉRÉS!

zöldterület karbantartásra, fűnyírásra


Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ajánlatot kér a tulajdonában lévő közterületek karbantartására, fűnyírására, zöldhulladék kezelésére.

Az ajánlattevők köre:
 számlaképes, zöldterület karbantartásra, fűnyírásra alkalmas gépparkkal és megfelelő számú személyi állománnyal rendelkező, vállalkozás, gazdasági társaság, aki fenti munkákat tevékenységi körük alapján jogosultak elvégezni.

Az ajánlat benyújtásának határideje:
 2023. március 7.

Az ajánlat formai követelményei: beadás címe: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata 9167 Bősárkány, Kossuth u. 1. postai úton, vagy személyesen, vagy polgarmester@bosarkany.hu e-mail címre.

   2023. január 28.

TÁJÉKOZTATÓ!

a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények érvényesítéséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiadásáról


Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2023. január 10-i hatállyal módosult.
Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési

egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási helyenként) a lakás rendeltetési egységek számáról.

   2023. január 18.

ÁLLÁSHIRDETÉS
óvodavezető

Bősárkány Térségi Óvodai és Bölcsődei Társulás
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda és Mini Bölcsőde

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

   2023. január 18.

ÁLLÁSHIRDETÉS
karbantartó, közterület karbantartó

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

karbantartó, közterület karbantartó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9167 Bősárkány, Kossuth Lajos utca 1.

   2023. január 3.

TÁJÉKOZTATÓ
A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ DEVIZÁBAN TÖRTÉNŐ MEGFIZETÉSÉRŐL

Az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által az illetékes önkormányzat részére e célból nyitott, alábbi számlára történő átutalással:

Önkormányzat neve: Bősárkány Nk. Önkormányzata
Számla száma: 10033001-00348830-02120018
Számla IBAN száma: HU55 1003 3001 0034 8830 0212 0018

 

   2023. január 3.

TÁJÉKOZTATÓ
A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 11. §-a alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

A talajterhelési díj mértéke Bősárkányban: 1.800,- Ft/m3.

   2022. december 8.

FORGALMI REND-VÁLTOZÁS!

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 115/2022.(XI.9.) határozatával döntött arról, hogy a Zrínyi utcában súlykorlátozást vezet be, melynek keretében 7,5 t össztömeget meghaladó gépjárművekkel behajtani tilos jelzőtáblát, valamint „kivéve engedéllyel” kiegészítő jelzőtáblát helyez el.

Kérjük, hogy a megváltozott forgalmi szabályok miatt fokozottan ügyeljenek a közlekedésre!

   2022. október 25.

Lakossági Tájékoztatás
a 2022. évi népszámlálással kapcsolatban

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a népszámlálás internetes önkitöltési időszaka lezárult.
A következő időszakban, 2022. november 20-ig számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, ahol nem töltöttek ki online kérdőívet.  
Bősárkány településen a következő számlálóbiztosok kaptak megbízást a feladatok ellátására:

 • Bodnárné Molnár Adrienn
 • Major Barbara
 • Majorné Nagy Marian
 • Nits Éva Veronika
 • Sümegi Nikolett
 • Szédelyi Attiláné

Fenti számlálóbiztosok minden esetben igazolvánnyal igazolják magukat.
Kérem segítsék munkájukat!


dr. Molnár Erika
jegyző

   2022. október 10.

Tájékoztató a szociális célú tüzelőanyag támogatás igénybevételéről!


Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szociáliss célú tüzelőanyag juttatásáról szóló 8/2022.(IX.22.)rendelettel módosított 11/2020.(X.7.) önkormányzati rendelet értelmében a természetben nyújtott szociális tüzifa támogatásra jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:

- egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 6 szörösét, (171.000 Ft/hó)
- több fős háztartásban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 4-szeresét (114.000 Ft.),
és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A kérelmeket folyamatosan, legkésőbb 2022. november 30-ig lehet benyújtani a mellékelt formanyomtatványon a háztartás jövedelemigazolásaival együtt.A további részletes információ után a Polgármesteri Hivatalban lehet érdeklődni.
  kérelem nyomtatvány »
rendelet »

   2022. október 3.

Pályázati felhívás!

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
2023.

   2022. szeptember 15.

TÁJÉKOZTATÓ!

a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények érvényesítéséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiadásáról


Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról. 

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy
1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;
2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található
3. a kedvezmény családi fogyasztói közösségre vonatkozik.
Felhívjuk minden kérelmező figyelmét, hogy a hatósági bizonyítvány csak akkor adható ki, ha az igazolni kívánt lakás megfelel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerinti követelményeknek és az önálló rendeltetési egység fogalmának!

   2022. szeptember 6.

VÁGÁNYZÁRI HIRDETMÉNY

A GYSEV Zrt. tájékoztatása szerint  a Csorna - Hegyeshalom vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt


2022. szeptember 20. 21.00 órától 2022. szeptember 21. 05.00 óráig a gépi munkálatok során az alábbi útátjáró lezárasra kerül.

Állomásköz, szelvény: Bősárkány-Jánossomorja, 667/378 szelvény

Közút száma, szelvénye: Rábca töltés, 677+43.sz

   2022. július 25.

FELHÍVÁS


a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

Vegyen részt Ön is a népszámlálás lebonyolításában!

Számlálóbiztosok jelentkezését várjuk a 2022. október–novemberben sorra kerülő országos népszámlálás terepen történő adatgyűjtési időszakára.

   2022. július 15.

FELHÍVÁS


Lakossági tájékoztatás a 2022. évi népszámlálással kapcsolatban

Vegyen aktívan részt Magyarország jövőjének alakításában!

Az élet számos területét érintő kérdés megválaszolását befolyásolja a népszámlálás eredménye. Fontos, hogy az országot, a közösségeinket érintő döntések pontos adatokon alapuljanak.

2021. március 30.

 

ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÓK
Bősárkány Malom és a Kenderréti utcában építési telkek eladók

Az építési telkek megvásárolhatók: Kenderréti utca térkép»

Bővebb információ: Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal
9167 Bősárkány, Kossuth u. 1.
tel:96/271-217
e-mail: polgarmester@bosarkany.hu

2020. október 29.

TÁJÉKOZTATÁS A TEMETÉSI HELYEK HASZNÁLATI IDEJÉVEL KAPCSOLATBAN

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata felhívja az elhunytak hozzátartozóinak figyelmét, hogy a 2/2015.(I.29.) sz. rendelet értelmében     
a sírhelyek megváltása          25 évenként,
a sírboltok (kripta) megváltása       60 évenként,
az urnafülke megváltása        25 évenként esedékes.

A temetési helyek használati idejének meghosszabbítására 2020. december 31-ig van lehetőség.

Kérjük a hozzátartozókat, hogy amennyiben a korábban megváltott temetkezési helyet a jövőben is fenn kívánják tartani, úgy az újraváltásról a polgármesteri hivatalban intézkedni szíveskedjenek.
Kérjük, hogy előtte telefonon egyeztessenek: 96/271-217.      
A temetési helyek után fizetendő díjak a következők:       

 

1.) egyes sírhely ára 25 évre    
2.800.- Ft,
2.) egyes mélyített sírhely 25 évre       
4.480.- Ft,
3.) kettős sírhely ára 25 évre          
5.600.- Ft,
4.) kettős mélyített sírhely ára 25 évre   
8.960.- Ft,
5.) gyermeksírhely ára 25 évre      
1.120.- Ft,
6.) sírbolthely ára két koporsós 60 évre    
28.000.- Ft,
7.) sírbolthely ára négyes, vagy ennél nagyobb, férőhelyenként   
13.440.- Ft,
8.) urnasírhely ára 25 évre               
10.000.- Ft,
9.) urnafülke 25 évre                    
20.000.- Ft.

A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta.

A polgármesteri hivatalban lévő régi nyilvántartás nem tartalmazza a temetési helyek felett rendelkezni jogosultak nevét és címét, ezért a használati idő lejártáról, illetve az újraváltásról névre szóló értesítést nem áll módunkban kiküldeni.

A meg nem váltott temetési helyeket az önkormányzat felszámolja és újra értékesíti.

Dr. Molnár Erika
 
jegyző

2019. november 15.

WiFi4EU
BŐSÁRKÁNYBAN MÁR TÖBB HELYSZÍNEN ELÉRHETŐ AZ
 INGYENES WiFi4EU INTERNETKAPCSOLAT

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert az Európai Bizottságtól a „WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása” elnevezésű, Bősárkány  településen megvalósítandó, 1-2018/019963-024882 számú intézkedéshez.

A telepítés költségeit Bizottság, míg a működési költségeket az önkormányzat fizeti ki (a hozzáférési pontnak legalább 3 éven át üzemelnie kell). A helyi lakosok és a látogatók ingyenesen, reklámok

nélkül használhatják a WiFi4EU hálózatokat, miközben abban is biztosak lehetnek, hogy adataikat nem fogják kereskedelmi céllal felhasználni.
Bősárkányban a WiFi4EU projekt keretében uniós finanszírozásból összesen 19 helyszínen (8 beltéri és 11 kültéri ) került kiépítésre vezeték nélküli internetkapcsolatot kínáló wifi-hozzáférési pont.
 

_____
2018. március 19.

Projektek

Őstermelői Piac kialakítása Bősárkány Nagyközségben

  Tovább a részletekhez »

____
2018. január 10.

Tájékoztató a TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV és a településkép védelméről szóló rendelet
jóváhagyásáról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 28-án tartott ülésén elfogadta BŐSÁRKÁNY TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVÉT és megalkotta a 17/2017.(XII.28.) számú rendeletét a településkép védelméről

  Településképi arculati kézikönyv >>>
  Településképi rendelet >>>

_____
2017. szeptember 30.

TÁJÉKOZTATÁS!

BŐSÁRKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: ASP Korm. rendelet) 12. § (1) bekezdése szerint 2017. január 1-jéig az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszeréhez és önkormányzati adórendszeréhez, 2018. január 1-jéig az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez köteles csatlakozni az önkormányzat.

 A „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívás célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával. A felhívás keretében az ASP Korm.rendelet alapján az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás során a települési önkormányzatoknál felmerülő egyes feladatok költségeinek támogatására van lehetőség.

Az önkormányzati ASP országos kiterjesztése eredményeképpen

 • az önkormányzati ASP központ keretében biztosított szakrendszerek folyamatos, központilag biztosított joghatályos állapota javítja az önkormányzati jogalkalmazás minőségét
 • az ASP szolgáltatások bevezetése, a központosított üzemeltetés és jogszabálykövetési, továbbfejlesztési szolgáltatás az önkormányzati informatikai üzemeltetési költségek csökkenését is eredményezi
 • az ASP technológia bevezetése és az ASP központ országos kiterjesztése a hatékony forrásfelhasználás mellett lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy egy, a legtöbb önkormányzat számára korszerű informatikai rendszert alkalmazzanak, amely elősegíti a belső működésüket, a kötelező feladataik megoldását és az egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását
 • az önkormányzati ASP rendszer alkalmazásával és kiterjesztésével egységes, gazdaságos és hatékony informatikai rendszer állhat az önkormányzatok rendelkezésére a feladatellátáshoz.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése című felhívás alapján benyújtott "BŐSÁRKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA" című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016.00056 azonosító számú projekt keretében 6 000 000 Ft 100 %-ban vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.(VIII.31.)Korm. rendeletben (a továbbiakban: ASP Korm. rendelet) meghatározott feladatok végrehajtására. A projekt tervezett befejezése 2018. június 30.

A projekt keretében többek között megújult a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatalban a számítógépes infrastuktúra azzal, hogy új, korszerű és az ASP Korm. rendeletnek megfelelő munkaállomások és szoftverek kerültek beszerzésre. A projekt keretében megvalósul a működéshez szükséges szabályzatok elkészítése és aktualizálása.

A projekt tartalmának bemutatása:
Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének egyik lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatása. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer szintű támogatást. Az önkormányzatok számára, az állampolgárok magas színvonalú kiszolgálása érdekében gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az ASP technológia alkalmazása, és egy országos önkormányzati ASP központ létrehozása, amelynek lényege, hogy az önkormányzat az ASP szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe a kötelező feladatok ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítja ügyfelei hatékony kiszolgálását, valamint a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását. Az állam által ingyenesen biztosított önkormányzati ASP rendszer ezeket a képességeket az önkormányzatnál – rendszercsatlakozás esetén – megteremti.

Az önkormányzati ASP központ az uniós forrásból megvalósult EKOP-2.1.25. „Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt projekt keretében került kialakítása. A projekt megvalósítása kapcsán a következő szakrendszeri szolgáltatások jöttek létre: keretrendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyonkataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, iratkezelő rendszer, önkormányzati és elektronikus ügyintézési portálrendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer. Az egyes szakrendszerek az önkormányzat egy-egy, jogszabályban rögzített feladatának informatikai támogatását látják el.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata nyilatkozott arról, hogy rendszercsatlakozással csatlakozni kíván az központi ASP rendszerhez, és ennek megvalósítása érdekében nyújtotta be pályázatát, amely támogatásban részesült.

A projekt tartalma:
A projekt során az alábbi szakrendszerek tekintetében valósul meg rendszercsatlakozás: - iratkezelő rendszer - gazdálkodási rendszer - ingatlanvagyon-kataszter - önkormányzati adó rendszer - ipar- és kereskedelmi rendszer - hagyatéki leltárrendszer. A megvalósítás alatt az érintett munkavállalóknak a Magyar Államkincstár által szervezett oktatásokon kell részt venniük, valamint a korábban használt informatikai alkalmazásokra vonatkozóan adatmigráció szükséges. A korszerű informatikai háttér biztosítása érdekében a pályázat keretein belül a következő informatikai eszközök kerültek beszerzésre:

 • 7 db asztali számítógép, perifériákkal, szoftverekkel és e-személyigazolvány olvasására alkalmas kártyaolvasóval
 • 7 db monitor
 • 1 db laptop (szoftverekkel és e-személyigazolvány olvasására alkalmas kártyaolvasóval)
 • 1 db multifunkciós nyomtató

A megváltozott működési feltételekkel párhuzamosan a működési és szabályozási keretek felülvizsgálata szükséges. Ennek keretében az IT biztonsági és az iratkezelési szabályzat módosításra, a szabályzatok aktualizálása, továbbá a szakrendszerek adatainak az ASP központi rendszerbe történő migrációja végrehajtásra kerül a projekt lezárásig. Az önkormányzat az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok betartását, a helyi esélyegyenlőségi programmal összhangban.

A projekt megvalósítása során az eszközbeszerzésen kívül vállalt tevékenységek:

 • Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
 • Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja
 • Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás
 • Tesztelés, élesítés
 • Kötelező nyilvánosság

A projekt eredményeként a hivatal és az önkormányzat teljesíteni tudja az ASP Korm. rendeletben előírt kötelezettségeket.

 

 
Concept, design and code by Sárkány C 2005
k7