2023. július 17.

ÁLLÁSHIRDETÉS
karbantartó, közterület karbantartó

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

karbantartó, közterület karbantartó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron vármegye,
9167 Bősárkány, Kossuth Lajos utca 1.

   2023. június 29.

TÁJÉKOZTATÓ!

a háztartási vízigényt biztosító kutak engedélyeztetéséről


Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2023. évi LI. törvény módosította a kutak engedélyezésével kapcsolatos szabályozást.

A jogszabály értelmében a vízkészletvédelmi országtérkép meghatározza
a) a vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területeket és
b) a vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentes területeket. 

A vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területeken a háztartási vízigényt* kielégítő, 50 méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő háztartási kút létesítését, üzemeltetését és megszüntetését előzetesen be kell jelenteni a vízilétesítmény helye szerint hatáskörrel rendelkező vízügyi hatóság (Katasztrófavédelmi Igazgatóság) részére.

A vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentesként meghatározott területeken háztartási vízigényt kielégítő, 50 méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő a háztartási kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés.

Nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés a 2024. január 1. előtt
a) a létesítésekor hatályos jogszabály előírása ellenére engedély nélkül vagy
b) engedélytől eltérően
létesített háztartási kútra. Ezen kutak esetében vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást nem kell lefolytatni!
Továbbá mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól a 2024. január 1. előtt engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített háztartási kút üzemeltetője.

FIGYELEM! Az 50 m talpmélységet meghaladó kutak esetében minden esetben vízjogi engedélyt kell kérni a Katasztrófavédelmi Igazagatóságtól!


* háztartási vízigény: évi 500 m3 -t meg nem haladó mértékű vízhasználat, amelynek célja természetes személyek
a) ivóvízellátásának, vagy
b) személyes és a háztartás vezetésével összefüggő vízszükségletének biztosítása, függetlenül a kút létesítési helye szerinti ingatlan tulajdoni viszonyaitól és az ingatlan fekvésétől.

Tájékoztató
az óvodai beiratkozás időpontjáról

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda és Mini Bölcsöde óvodai beiratkozás időpontja:
2023. május 8-12-ig 8.00 - 16.00 óra

A beiratkozáskor az alábbi jelentkezési lapot és a nyilatkozatot kitöltve és mellékleteit be kell mutatni
. Jelentkezési lap »

Tájékoztató
a bölcsődei beiratkozás időpontjáról

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda és Mini Bölcsöde bölcsődei beiratkozás időpontja:
2023. május 2-5-ig 8.00 - 16.00 óra

A beiratkozást megelőzően, legkésőbb 2023. április 17-ig be kell mutatni, vagy az ovoda.bosarkany@outlook.hu email címre visszaküldeni az
- előzetes jelentkezési lapot
- munkálztatói igazolást,
- védőnői igazolást

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok »

   2023. március 23.

KÖZLEMÉNY!

Általános iskolai beiratkozás - 2023


A Soproni Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 50. § (7) bekezdésében foglaltak, és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22.§ (1) bekezdése alapján a 2023. évi általános iskolai beiratkozással kapcsolatos Közleményét jelen levél mellékleteként megküldi

a Csornai, a Kapuvári és a Soproni járás területén működő önkormányzatok részére (hivatali kapun és elektronikus levélben egyaránt), az óvodák és általános iskolák részére (jelen elektronikus levélben), valamint a honlapján az alábbi linken elérhetővé tette.

   2023. február 28.

AJÁNLATKÉRÉS!

zöldterület karbantartásra, fűnyírásra


Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ajánlatot kér a tulajdonában lévő közterületek karbantartására, fűnyírására, zöldhulladék kezelésére.

Az ajánlattevők köre:
 számlaképes, zöldterület karbantartásra, fűnyírásra alkalmas gépparkkal és megfelelő számú személyi állománnyal rendelkező, vállalkozás, gazdasági társaság, aki fenti munkákat tevékenységi körük alapján jogosultak elvégezni.

Az ajánlat benyújtásának határideje:
 2023. március 7.

Az ajánlat formai követelményei: beadás címe: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata 9167 Bősárkány, Kossuth u. 1. postai úton, vagy személyesen, vagy polgarmester@bosarkany.hu e-mail címre.

   2023. január 18.

TÁJÉKOZTATÓ
A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ DEVIZÁBAN TÖRTÉNŐ MEGFIZETÉSÉRŐL

Az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által az illetékes önkormányzat részére e célból nyitott, alábbi számlára történő átutalással:

Önkormányzat neve: Bősárkány Nk. Önkormányzata
Számla száma: 10033001-00348830-02120018
Számla IBAN száma: HU55 1003 3001 0034 8830 0212 0018

 

   2023. január 3.

TÁJÉKOZTATÓ
A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 11. §-a alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

A talajterhelési díj mértéke Bősárkányban: 1.800,- Ft/m3.

   2022. december 8.

FORGALMI REND-VÁLTOZÁS!

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 115/2022.(XI.9.) határozatával döntött arról, hogy a Zrínyi utcában súlykorlátozást vezet be, melynek keretében 7,5 t össztömeget meghaladó gépjárművekkel behajtani tilos jelzőtáblát, valamint „kivéve engedéllyel” kiegészítő jelzőtáblát helyez el.

Kérjük, hogy a megváltozott forgalmi szabályok miatt fokozottan ügyeljenek a közlekedésre!

   2022. október 10.

Tájékoztató a szociális célú tüzelőanyag támogatás igénybevételéről!


Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szociáliss célú tüzelőanyag juttatásáról szóló 8/2022.(IX.22.)rendelettel módosított 11/2020.(X.7.) önkormányzati rendelet értelmében a természetben nyújtott szociális tüzifa támogatásra jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:

- egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 6 szörösét, (171.000 Ft/hó)
- több fős háztartásban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 4-szeresét (114.000 Ft.),
és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A kérelmeket folyamatosan, legkésőbb 2022. november 30-ig lehet benyújtani a mellékelt formanyomtatványon a háztartás jövedelemigazolásaival együtt.A további részletes információ után a Polgármesteri Hivatalban lehet érdeklődni.
  kérelem nyomtatvány »
rendelet »

   2022. szeptember 15.

TÁJÉKOZTATÓ!

a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények érvényesítéséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiadásáról


Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról. 

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy
1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;
2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található
3. a kedvezmény családi fogyasztói közösségre vonatkozik.
Felhívjuk minden kérelmező figyelmét, hogy a hatósági bizonyítvány csak akkor adható ki, ha az igazolni kívánt lakás megfelel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerinti követelményeknek és az önálló rendeltetési egység fogalmának!

   2022. szeptember 6.

VÁGÁNYZÁRI HIRDETMÉNY

A GYSEV Zrt. tájékoztatása szerint  a Csorna - Hegyeshalom vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt


2022. szeptember 20. 21.00 órától 2022. szeptember 21. 05.00 óráig a gépi munkálatok során az alábbi útátjáró lezárasra kerül.

Állomásköz, szelvény: Bősárkány-Jánossomorja, 667/378 szelvény

Közút száma, szelvénye: Rábca töltés, 677+43.sz

   2022. július 25.

FELHÍVÁS


a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

Vegyen részt Ön is a népszámlálás lebonyolításában!

Számlálóbiztosok jelentkezését várjuk a 2022. október–novemberben sorra kerülő országos népszámlálás terepen történő adatgyűjtési időszakára.

   2022. július 15.

FELHÍVÁS


Lakossági tájékoztatás a 2022. évi népszámlálással kapcsolatban

Vegyen aktívan részt Magyarország jövőjének alakításában!

Az élet számos területét érintő kérdés megválaszolását befolyásolja a népszámlálás eredménye. Fontos, hogy az országot, a közösségeinket érintő döntések pontos adatokon alapuljanak.

 

 
Concept, design and code by Sárkány C 2005
k7