Bősárkány Nagyközség Önkormányzat

BERUHÁZÁSOK - PÁLYÁZATOK

BŐSÁRKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: ASP Korm. rendelet) 12. § (1) bekezdése szerint 2017. január 1-jéig az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszeréhez és önkormányzati adórendszeréhez, 2018. január 1-jéig az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez köteles csatlakozni az önkormányzat.

 A „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívás célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával. A felhívás keretében az ASP Korm.rendelet alapján az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás során a települési önkormányzatoknál felmerülő egyes feladatok költségeinek támogatására van lehetőség.

Az önkormányzati ASP országos kiterjesztése eredményeképpen

 • az önkormányzati ASP központ keretében biztosított szakrendszerek folyamatos, központilag biztosított joghatályos állapota javítja az önkormányzati jogalkalmazás minőségét
 • az ASP szolgáltatások bevezetése, a központosított üzemeltetés és jogszabálykövetési, továbbfejlesztési szolgáltatás az önkormányzati informatikai üzemeltetési költségek csökkenését is eredményezi
 • az ASP technológia bevezetése és az ASP központ országos kiterjesztése a hatékony forrásfelhasználás mellett lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy egy, a legtöbb önkormányzat számára korszerű informatikai rendszert alkalmazzanak, amely elősegíti a belső működésüket, a kötelező feladataik megoldását és az egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását
 • az önkormányzati ASP rendszer alkalmazásával és kiterjesztésével egységes, gazdaságos és hatékony informatikai rendszer állhat az önkormányzatok rendelkezésére a feladatellátáshoz.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata a KÖFOG-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése című felhívás alapján benyújtott "BŐSÁRKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA" című KÖFOG-1.2.1-VEKOP-16-2016.00056 azonosító számú projekt keretében 6 000 000 Ft 100 %-ban vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.(VIII.31.)Korm. rendeletben (a továbbiakban: ASP Korm. rendelet) meghatározott feladatok végrehajtására. A projekt tervezett befejezése 2018. június 30.

A projekt keretében többek között megújult a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatalban a számítógépes infrastuktúra azzal, hogy új, korszerű és az ASP Korm. rendeletnek megfelelő munkaállomások és szoftverek kerültek beszerzésre. A projekt keretében megvalósul a működéshez szükséges szabályzatok elkészítése és aktualizálása.

A projekt tartalmának bemutatása:
Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének egyik lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatása. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer szintű támogatást. Az önkormányzatok számára, az állampolgárok magas színvonalú kiszolgálása érdekében gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az ASP technológia alkalmazása, és egy országos önkormányzati ASP központ létrehozása, amelynek lényege, hogy az önkormányzat az ASP szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe a kötelező feladatok ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítja ügyfelei hatékony kiszolgálását, valamint a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását. Az állam által ingyenesen biztosított önkormányzati ASP rendszer ezeket a képességeket az önkormányzatnál – rendszercsatlakozás esetén – megteremti.

Az önkormányzati ASP központ az uniós forrásból megvalósult EKOP-2.1.25. „Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt projekt keretében került kialakítása. A projekt megvalósítása kapcsán a következő szakrendszeri szolgáltatások jöttek létre: keretrendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyonkataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, iratkezelő rendszer, önkormányzati és elektronikus ügyintézési portálrendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer. Az egyes szakrendszerek az önkormányzat egy-egy, jogszabályban rögzített feladatának informatikai támogatását látják el.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata nyilatkozott arról, hogy rendszercsatlakozással csatlakozni kíván az központi ASP rendszerhez, és ennek megvalósítása érdekében nyújtotta be pályázatát, amely támogatásban részesült.

A projekt tartalma:
A projekt során az alábbi szakrendszerek tekintetében valósul meg rendszercsatlakozás: - iratkezelő rendszer - gazdálkodási rendszer - ingatlanvagyon-kataszter - önkormányzati adó rendszer - ipar- és kereskedelmi rendszer - hagyatéki leltárrendszer. A megvalósítás alatt az érintett munkavállalóknak a Magyar Államkincstár által szervezett oktatásokon kell részt venniük, valamint a korábban használt informatikai alkalmazásokra vonatkozóan adatmigráció szükséges. A korszerű informatikai háttér biztosítása érdekében a pályázat keretein belül a következő informatikai eszközök kerültek beszerzésre:

 • 7 db asztali számítógép, perifériákkal, szoftverekkel és e-személyigazolvány olvasására alkalmas kártyaolvasóval
 • 7 db monitor
 • 1 db laptop (szoftverekkel és e-személyigazolvány olvasására alkalmas kártyaolvasóval)
 • 1 db multifunkciós nyomtató

A megváltozott működési feltételekkel párhuzamosan a működési és szabályozási keretek felülvizsgálata szükséges. Ennek keretében az IT biztonsági és az iratkezelési szabályzat módosításra, a szabályzatok aktualizálása, továbbá a szakrendszerek adatainak az ASP központi rendszerbe történő migrációja végrehajtásra kerül a projekt lezárásig. Az önkormányzat az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok betartását, a helyi esélyegyenlőségi programmal összhangban.

A projekt megvalósítása során az eszközbeszerzésen kívül vállalt tevékenységek:

 • Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
 • Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja
 • Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás
 • Tesztelés, élesítés
 • Kötelező nyilvánosság

A projekt eredményeként a hivatal és az önkormányzat teljesíteni tudja az ASP Korm. rendeletben előírt kötelezettségeket.

 
Concept, design and code by Sárkány 2005