Látogatóink száma: free hit counters

Kedves Látogató!

 

Szeretettel köszöntöm Önt Bõsárkány vendégszeretõ lakossága és az Önkormányzat nevében Bõsárkány nagyközség honlapján.

Kérem, ismerje meg településünket e virtuális látogatás segítségével, s ha a látottak felkeltették érdeklõdését, jöjjön el hozzánk családjával, barátaival, hogy a valóságban is átélhessék mindazt a szépet és jót, amely Bõsárkányban várja az idelátogatókat.


Szalay Imre
Polgármester

 

 

FRISS HÍREK - AKTUALITÁSOK


2019. február 27.

BÖLCSŐDEI IGÉNYFELMÉRÉS

 

Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NVM rendelet 34. § a) pontja értelmében ha a települési önkormányzat nem biztosít bölcsődei ellátást, minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő  április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3a) bekezdése szerint ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogszabályban meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

A Gyvt. 175. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzatnak 2018. december 31-éig kell eleget tennie a Gyvt. 94. § (3a) bekezdésben foglalt kötelezettségének.

Bősárkányban a helyi népesség-nyilvántartó rendszerben nyilvántartott 0-3 év közötti gyermekek száma alapján a településnek gondoskodnia kell a bölcsődei ellátásról. Bősárkány Önkormányzata fentiek alapján tervezi a bölcsődei ellátás megszervezését. A bölcsőde kialakításához pályázati úton már megnyertük a forrást, melynek következtében előreláthatólag a 2019. évben elindulhat a bölcsődei ellátás. Kérem, hogy amennyiben 2019. szeptember 1-jétől vagy a későbbiekben tervezi a bölcsődei szolgáltatás igénybevételét, 2019. április 15-ig jelezze a hivatalban igényelhető nyilatkozat kitöltésével. Természetesen ez az igényfelmérés semmiféle későbbi kötelezettséggel nem jár.                                                                                             

  Bősárkány, 2019. február 27.
Szalay Imre polgármester
 
   

2019. február 27.

KÖZLEMÉNY
 
az általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozásról a 2019/2020. tanévre
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai Járási Hivatala a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vili.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2019. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontját - az illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével - az alábbiak szerint határozta meg és teszi közzé:
2019. április 11. (csütörtök) 8:00-19:00 óra között
2019. április 12. (péntek) 8:00-19:00 óra között
 

2018. augusztus 28.

FELHÍVÁS!
 
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályaihoz tartozik embertársaink, szomszédaink magánéletének, pihenési idejének tiszteletben tartása, hiszen csak azt várhatjuk el mi is másoktól, amit saját magunk is betartunk.
Folyamatos probléma a településen végzett, fokozott zajjal járó tevékenységek, különösen a fűnyírás, építkezési és egyéb „hangos” tevékenységek nem megfelelő végzése. Ezekere bizonyos időközönként minden háztartásban szükség van, viszont zavarhatják a környező lakosságot, szomszédokat.

A békés együttélés érdekében kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a fokozott zajjal járó (fűnyírás, építési, favágási, illetve egyéb hasonló) ház körüli teendőket lehetőség szerint kizárólag hétfőtől-péntekig 8-19 óra között, valamint szombaton 9-19 óra között végezzék. Vasárnap és az egyéb időszakokban az ilyen jellegű munkák végzése nem megengedett!

A nézeteltérések elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a rendkívüli, hosszabb ideig tartó (nagyobb építkezések, tűzifa feldolgozása stb.) tevékenységek előtt a közvetlen szomszédokat szíveskedjenek előzetesen értesíteni annak érdekében, hogy a munkálatok tartamára megfelelően fel tudjanak készülni.

BERUHÁZÁSOK - PÁLYÁZATOK

 
 
2018. április 31.

KÖZLEMÉNY AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjének felhívása az óvodai beiratkozás időpontjáról

Értesítem a település lakosságát, hogy a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodába a beiratkozás időpontja:
2018. április 16 – 20-ig    800 – 1600 óráig

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek

  • születési anyakönyvi kivonatát,
  • lakcímkártyáját,
  • TAJ-kártyáját.
 

 

 
Concept, design and code by Sárkány © 2005