Látogatóink száma: free hit counters

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm Önt Bősárkány vendégszerető lakossága és az Önkormányzat nevében Bősárkány nagyközség honlapján.

Kérem, ismerje meg településünket e virtuális látogatás segítségével, s ha a látottak felkeltették érdeklődését, jöjjön el hozzánk családjával, barátaival, hogy a valóságban is átélhessék mindazt a szépet és jót, amely Bősárkányban várja az idelátogatókat.

 
Szalay Imre
polgármester


KIEMELT PÁLYÁZATOK

___________

FRISS HÍREK - AKTUALITÁSOK


2020. július 10.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata

HÍRDETMÉNY

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata a tulajdonában lévo LMW-764 frogalmi rendszámú 19 személyes Volskwagen Crafter típusú gépjárművet nyilvános árverés útján értékesíti.

Az árverés időpontja: 2020. július 16. 14.00 óra
 

 

Az árverés helye: Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal
 

Részletek »

2020. május 29.

Bősárkány Nagyközség Polgármestere

TÁJÉKOZTATÓ

A koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzet kapcsán a következő enyhítő szabályok bevezetéséről döntött az önkormányzat.

PIAC:
A helyi piacon 2020. június 2-tól megszűnik az árusítható termékek körére vonatkozó korlátozás.

A veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra is érvényben maradnak a következő szabályok:

  • A helyi piac nyitvatartási ideje kedden és pénteken 6-tól 11 óráig. Ezen időszak alatt minden vásárló csak a vásárlás céljából és csak annak időtartama alatt tartózkodhat a piacon.
  • A piacot 9-től 10 óráig kizárólag 65 év felettiek látogathatják. A piacon ebben az időszakban az ott árusítók kivételével kizárólag 65 év feletti személyek tartózkodhatnak.

KÖNYVTÁR:
2020. június 2-tól lehetőség van a könyvtár felkeresésére a nyitvatartási időben a következő szabályok betartásával.

  • A könyvtárban egyszerre legfeljebb 5 fő látogató tartózkodhat az 1,5 m védőtávolság betartásával.
  • Szájmaszk viselése kötelező. A könyvtárba csak kézfertőtlenítést követően lehet belépni.
  • Továbbra is lehetőség van a telefonon történő könyvrendelésre, azzal, hogy a megrendelt, könyvtáros által összekészített könyveket a könyvtárban lehet átvenni.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük! Továbbra is vigyázzunk egymásra!

Bősárkány, 2020. május 28. 
Szalay Imre polgártmester
 

2020. május 18.

Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

TÁJÉKOZTATÓ

a veszélyhelyzet alatti engedélyköteles tevékenységről, valamint az ellenőrzött bejelentés fogadására alkalmas e-mail címről

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2020. évi Magyar Közlöny 104. számában jelent meg a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet. (továbbiakban: Korm. rendelet)
A Korm. rendelet hatálya kiterjed azokban az engedélyezési ügyekben a települési önkormányzat jegyzőjére, ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el.
A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzője a bejelentés fogadására köteles egy kizárólag erre a címre rendszeresített e-mail címet biztosítani, mely a beérkező bejelentésről az ügyfél részére automatikus elektronikus visszajelzést küld.

A bejelentéséhez szükséges e-mail címet a hatóság, valamint a települési önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.
Fentiekre figyelemmel a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozta az engedélyköteles tevékenységekkel kapcsolatos ellenőrzött bejelentések fogadására alkalmas e-mail címet, mely a következő: ellenorzottbejelentes@bosarkany.hu
Kérem, hogy a Korm. rendelet hatály alá tartozó „engedélyezési eljárásokban” – amennyiben elektronikus bejelentését e-mail útján kívánja megtenni – ezen közzétett e-mail címre szíveskedjen megküldeni.
A Korm. rendelet teljes szövege itt olvasható: 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet.

Bősárkány, 2020. május 18. 
Dr. Molnár Erika
jegyző
 

2020. május 13.

Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Bősárkány Nagyközség Polgármestere megalkotta

a településkép védelméről szóló 17/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 5/2020.(V.6.) önkormányzati rendeletét.

A rendeletben a következő módosításokra került sor:

A rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a helyi védelem alatt álló épületek listáját. A következő épület helyi védettsége megszűnik:

  • Tájház             Bősárkány, Árpád u. 7. Hrsz.: 201.

Tájház Bősárkány Árpád u. 7. 201. hrsz.:
Sajnos a tájház olyan műszaki állapotban van, hogy már nem lehet felújítani. Az épületet el kell bontani. A testület az ingatlant értékesíteni szeretné.

Településképi rendelet »

Bősárkány, 2020. május 13. 
Dr. Molnár Erika
jegyző
 

2020. május 7.

Bősárkány Nagyközség Polgármestere

10/2020.(V.4.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020.(IV.30.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján döntök arról, hogy

a bősárkányi piac részleges nyitvatartását keddi és pénteki napokon
a következők szerint engedélyezem:

  1. A piacon kizárólag élelmiszer, zöldség és gyümölcs, palánta árusítható, termelői és kiskereskedelmi mennyiségben.
  1. A piac nyitvatartási ideje kedden és pénteken 6-tól 11 óráig. Ezen időszak alatt minden vásárló csak a vásárlás céljából és csak annak időtartama alatt tartózkodhat a piacon.
  1. A piacot 9-től 10 óráig kizárólag 65 év felettiek látogathatják.

Jelen intézkedéssel egyidejűleg a 7/2020.(IV.16.) határozatom hatályát veszti.

Jelen intézkedés visszavonásig, vagy a 40/2020.(III.11.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet megszűnéséig érvényes.

 

4/2020.(V.4:) rendelet »

Bősárkány, 2020. május 4. 
Szalay Imre polgártmester
 

2020. május 4.

Bősárkány Nagyközség Polgármestere

TÁJÉKOZTATÓ
A KORONAVÍRUS JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI INTÉZKEDÉSEKRŐL

A koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel, a kormány által kihirdetett intézkedések figyelembevételével Bősárkány Nagyközség Önkormányzata az alábbi rendkívüli intézkedésekről tájékoztatja a tisztelt lakosságot:

A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020.(IV.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezik arról, hogy 2020. május 4-től a 71/2020.(III.27.) Kormányrendeletben meghatározott kijárási korlátozás Budapest és Pest megye kivételével megszűnik.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a kijárási korlátozás megszűnése ellenére továbbra is a lehető legkisebb mértékűre korlátozzák a másokkal való szociális érintkezést!

A Korm. rendelet értelmében mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (pl. orvosi maszk, sál, kendő) viselni. Ha valaki nem tud maszkot beszerezni, jelezze a hivatalban, az önkormányzat biztosít a részére maszkot. tel.: 96/271-217.

A Korm. rendelet értelmében valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.
A vendéglátó üzlet (pl. étterem, kávézó, cukrászda, büfé, presszó) kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett. A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a rendezvények tartása továbbra is tilos, így az idei évben a búcsú és a falunap ELMARAD!

 

További részletek »

Bősárkány, 2020. május 4. 
Szalay Imre polgártmester
 

2020. április 29.

Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda
9167 Bősárkány, Rákóczi u. 37.

TÁJÉKOZTATÓ

2020. április 30-án lép hatályba a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet.

A korm. rendelet 1. § bekezdése alapján, ha a településen óvodai vagy bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény működik, és a települési önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzettel kapcsolatban rendkívüli szünetet rendelt el, a rendkívüli szünet idejére a polgármester köteles megszervezni a bölcsődés és óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletét (a továbbiakban: ügyelet).
Az ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) – munkavégzés vagy más ok miatt – ezt igényli. Az ügyelet iránti igény benyújtása alaki feltételhez nem köthető, így különösen elektronikus levélben vagy telefonos értesítés útján is benyújtható. A szülő írásban nyilatkozik arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.
Az ügyeletet kiscsoportos formában kell megszervezni, csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyelete biztosítható. Az ügyelet vegyes életkori csoportokban is megszervezhető.

Tisztelt Szülők!

Óvodánk a fent ismertetett kormányrendelet szerint, ahogy az előzőekben, úgy a továbbiakban is ügyeletet lát el.

Igényüket, az előző munkanapon, a 06-96/271-192-es telefonszámon jelezzék.                 

 

szülői nyilatkozat »

Bősárkány, 2020. április 29. 
Farkas Imréné
Óvodavezetőr
 

2020. április 29.

Bősárkány Nagyközség Polgármestere

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel továbbra sem tervezek szigorúbb korlátozó szabályokat bevezetni a településen a hétvégi időszakra.
Kérem, hogy a központi szabályokat maga és mások védelmében szíveskedjen mindenki betartani. Bősárkány Nagyközség Polgármestere
Bősárkány, 2020. április 29. 
Szalay Imre polgártmester
 

2020. április 29.

Bősárkány Nagyközség Polgármestere

TÁJÉKOZTATÓ

Óvodai ügyelet:

1/2020.(III.16.) határozatommal 2020. március 18-tól rendkívüli szünetet rendeltem el a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. A szünet ideje alatt az óvoda ügyeletet tart.

2020. április 30-án lép hatályba a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: korm. rendelet).
 
A korm. rendelet 1. § bekezdése alapján, ha a településen óvodai vagy bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény működik, és a települési önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzettel kapcsolatban rendkívüli szünetet rendelt el, a rendkívüli szünet idejére a polgármester köteles megszervezni a bölcsődés és óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletét (a továbbiakban: ügyelet).

Az ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) – munkavégzés vagy más ok miatt – ezt igényli. Az ügyelet iránti igény benyújtása alaki feltételhez nem köthető, így különösen elektronikus levélben vagy telefonos értesítés útján is benyújtható. A szülő írásban nyilatkozik arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.
Az ügyeletet kiscsoportos formában kell megszervezni, csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyelete biztosítható. Az ügyelet vegyes életkori csoportokban is megszervezhető.
 
Amennyiben igényt tartanak a gyermekfelügyeletre, kérjük, hogy igényüket előző munkanapon a 06/96/271-192 telefonszámon jelezzék.

Munkahelyi gyermekfelügyelet:

A korm. rendelet 3. §-a szerint a veszélyhelyzet időtartamára bármely foglalkoztató megszervezheti a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei számára a napközbeni felügyeletet (a továbbiakban: munkahelyi gyermekfelügyelet).

 

További részletek »

Bősárkány, 2020. április 28. 
Szalay Imre polgártmester
 

2020. április 28.

Bősárkány Nagyközség Polgármestere

TÁJÉKOZTATÓ

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata az idős lakosság mellett kiemelt figyelmet fordít a településen élő fogyatékos személyek gondozására, életminőségük javítására.

Az önkormányzat megállapodást kötött a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel a támogató szolgáltatás és a fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatások tekintetében, így a településen élő fogyatékos személyek ellátása a csornai intézményekben történik a veszélyhelyzet alatt is.
Ezen kívül a családsegítő szolgálat is folyamatosan figyelemmel kíséri és segíti a rászorulókat.

A veszélyhelyzet ideje alatt az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a fogyatékos személyekre, ezért kérjük, hogy ha a veszélyhelyzet ideje alatt a fogyatékos személy egyéb, a megszokottól eltérő támogatást, segítséget (napi egyszeri meleg étkezés, a szükséges gyógyszerek kiváltása, bevásárlás) kíván igénybe venni, szándékát az önkormányzatnál a 96/271-217 telefonszámon vagy az onkormanyzat@bosarkany.hu e-mail címen jelezze.

Ha bárki tud olyan fogyatékos személyről, aki ellátásra szorul, kérjük jelezze az önkormányzat felé.
Vigyázzunk egymásra!

Bősárkány, 2020. április 28. 

Szalay Imre polgártmester

 

2020. április 1.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata

Közlemény
óvodai beiratkozás változásairól
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. 

Kérjük a szülőket, hogy a koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás során a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján a következőképpen járjanak el:
Először nézzék meg a https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda.

A Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda felvételi körzete:

Bősárkány, Maglóca, Tárnokréti, Acsalag, Földsziget, Cakóháza, Rábcakapi
közigazgatási területe.

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig. Az óvoda a gyermek felvételéről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. 

Ennek ellenére kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lapot töltsék ki és e-mailben küldjék vissza az óvoda részére 2020. április 21-ig. E-mail-cím: ovoda.bosarkany@outlook.hu


Körzeten kívülről érkező gyermeket az óvoda csak üres férőhely esetén fogad!.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2020. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is 2020. április 21-ig szíveskedjenek jelezni.

Jelentkezési lap »   Szalay Imre
polgártmester

2020. március 31.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata

Kedves bősárkányiak!

Az elmúlt napokban többen is anyagi vagy egyéb felajánlást tettek a veszélyhelyzetben való védekezéshez.  
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata erre tekintettel adományszámlát nyitott.
A koronavírus-járvány terjedésével egyre több önkéntes felajánlás születik, az önkormányzat a megnyitott számlán lehetőséget biztosít azoknak, akik pénzadománnyal segítenének a koronavírus okozta vészhelyzetben.
Az önkormányzat az adományszámlára beérkezett összegeket a rendkívüli helyzet kezelésére, a járvány elleni helyi intézkedések támogatására, a segítségre szorulók érdekében használja fel.
A fel nem használt összeget az önkormányzat a járvány megszűnését követően az egészségügyi alapellátások támogatására, fejlesztésére használja fel.

Az adományszámla száma, ahova utalhatják az erre szánt adományokat:

11737069-15366416-10080003

Önzetlen segítségüket köszönjük!

Szalay Imre polgártmester

 

2020. március 27.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata

FELHÍVÁS!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2020. április 1-től kezdődően a
SÜRGŐSSÉGI FOGÁSZATI ELLÁTÁS
rendelési időpontja
minden hétköznap 11.00 – 15.30-ig

Hétfő, csütörtök:
Dr. Zólyomi Tamás
Csorna, Park u. 1/a szám alatti rendelő
Telefon: 06 30/686-2232  (rendelési időben)

Kedd, szerda, péntek:

Dr. Brenner Magdolna
Csorna Margit Kórház C épület 1. emeleti rendelő 
Telefon: 96/590-549 (rendelési időben)

A rendelési idő a járványügyi helyzet függvényében változhat. Kérjük a betegeket, érkezési szándékukat telefonon jelezzék. Kérjük továbbá, hogy a rendelőbe lehetőleg kísérő nélkül érkezzenek, kerülve a fölösleges és kockázatos kontaktusokat.

2020. március 18.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ

A koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel, a kormány által kihirdetett intézkedések figyelembevételével Bősárkány Nagyközség Önkormányzata az alábbi rendkívüli intézkedésekről tájékoztatja a tisztelt lakosságot:

Részletes tájékoztató »

Bősárkány, 2020. március 18. 

Szalay Imre polgártmester

 

2020. március 16.

TÁJÉKOZTATÓ!
A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEKRŐL

Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

HIRDETMÉNY

Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. március 16. (hétfő) napjától a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatalban (9167 Bősárkány, Kossuth u. 1.) az ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel.

Kérem, hogy írásbeli beadványaikat az épület bejáratánál található postaládába szíveskedjenek bedobni. Emailes ügyintézésre van lehetőség a jegyzo@bosarkany.hu és az onkormanyzat@bosarkany.hu címeken. Az ügyfélkapuval rendelkezők számára elérhető elektronikus ügyintézési lehetőségről a www.bosarkany.hu honlapon tájékozódhat. Hivatalunk telefonszáma: 96/271-217, amelyen keresztül továbbra is állunk szíves rendelkezésükre. Halaszthatatlan, kizárólag személyesen intézhető ügyek esetén telefonos egyeztetést követően van mód a belépésre.

Bősárkány, 2020. március 16. 

Dr. Molnár Erika
jegyző

 

2020. március 16.

KÖZLEMÉNY

A kialakult járványügyi helyzet miatt a Kónyi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ és "CSIRIBIRI" Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása 2020. március 16-tól határozatlan időre szünetel.

A családsegítő munkatárs ügyfélfogadási időben telefonon és e-mailben elérhető.

Elérhetőség: Bognár Szandra - családsegítő
Telefon: 06 70/3347302
E-mail: info@szocialiskozpontkony.hu

Megértésüket köszönjük!

Bognár Szandra családsegítő

 

2020. március 16.


Bősárkány Nagyközség Polgármestere


KÖZLEMÉNY

A koronavírus-járvány terjedése miatt a Kormány az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III.14.) korm.rendelet 2. §-ában döntött arról, hogy a bölcsődei, valamint az óvodai ellátást végző intézmény esetében az elhelyezés szerinti polgármester rendkívüli szünetet rendelhet el.

Fentiek alapján 2020. március 18-án 0 órától a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában határozatlan időre rendkívüli szünetet rendelek el.
A rendkívüli szünet idején az óvoda ügyeletet tart. Az óvoda kizárólag indokolt esetben fogadja azokat a gyerekeket, akiknek a felügyeletét a szülő más módon nem tudja megoldani. Erről az intézmény vezetőjével kell egyeztetni.
Az intézménybe külső személy nem léphet be, az érintett gyermekeket az intézmény bejáratánál fogadják a dolgozók.

Kérjük, hogy csak indokolt esetben vegyék igénybe az ügyelet lehetőségét, hiszen a vírus terjedésének megakadályozása a személyes érintkezések minimalizálásával hatékony. (Akiknek a szülei például stratégiai ágazatban dolgoznak, munkavégzésre kötelezettek, illetve egyedülálló szülők.)

Kérjük, hogy az óvodába csak teljesen egészséges gyermeket hozzanak. A legenyhébb légúti fertőzéses tünet (torokfájás, nátha, köhögés), egyéb akut betegség (hasmenés, hányinger) hőemelkedés, láz esetén ne látogassák azt.

A rendkívüli szünet idején a gyermekétkeztetést biztosítjuk. Abban az esetben, ha az otthon maradásuk ellenére igényt tartanak gyermekük étkeztetésére, azt az óvodai konyhán vehetik majd át. Kérjük, ilyen irányú igényüket jelezzék az óvodavezető felé.
A meghozott döntések a megelőzést szolgálják. Ebben a rendkívüli helyzetben nagyon fontos, hogy együttműködjünk és vigyázzunk egymásra!

Az óvoda elérhetőségei:
telefon: 96/271-192
e-mail: ovoda.bosarkany@outlook.hu

Bősárkány, 2020. március 16. 

Szalay Imre polgártmester

 

2020. március 2.

TÁJÉKOZTATÓ!

a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átíratásához szükséges jegyzői igazolás kiadásához a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján

Tájékoztatom a településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozókat, cégeket, hogy 2020. március 1-jétől életbe lépett a 86. számú főúton a tranzit teherforgalom korlátozása, mely településünket is érinti.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. „20 t megengedett legnagyobb össztömegű járművel” és „20 t megengedett legnagyobb össztömegű járműszerelvénnyel behajtani tilos”, „kivéve áruszállítás, kivéve mezőgazdasági vontató” ZÓNA jelzőtáblákkal korlátozott övezetet hozott létre.

Ezzel összefüggésben a településen lévő vállalkozásoknak „behajtási engedélyt” kell kérniük, annak érdekében, hogy ha éppen nem végeznek áruszállítást, akkor is közlekedhessenek a forgalomkorlátozással érintett zónában.

A behajtási engedélyt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. adja ki kérelemre. A kérelemhez mellékelni kell a jegyző telephely igazolását is.
Abban az esetben, ha a vállalkozás korábban kért telephely igazolást arra vonatkozóan, hogy az adott telephely hány db 3,5 tonnát meghaladó gépjármű tárolására alkalmas, az igazolást ez alapján azonnal kiadjuk.

Abban az esetben, ha ilyen telephely igazolást nem kért a vállalkozás, akkor először erre vonatkozó kérelmet kell benyújtani 3.000,- Ft illetékbélyeggel. A kérelem elbírálását követően hatósági bizonyítványt állítunk ki, és ezzel egyidejűleg automatikusan kiadjuk az igazolást is, ami a „behajtási engedély”-kérelemhez szükséges.

 

2019. november 15.

WiFi4EU
BŐSÁRKÁNYBAN MÁR TÖBB HELYSZÍNEN ELÉRHETŐ AZ
 INGYENES WiFi4EU INTERNETKAPCSOLAT

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert az Európai Bizottságtól a „WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása” elnevezésű, Bősárkány  településen megvalósítandó, 1-2018/019963-024882 számú intézkedéshez.

A telepítés költségeit Bizottság, míg a működési költségeket az önkormányzat fizeti ki (a hozzáférési pontnak legalább 3 éven át üzemelnie kell). A helyi lakosok és a látogatók ingyenesen, reklámok

nélkül használhatják a WiFi4EU hálózatokat, miközben abban is biztosak lehetnek, hogy adataikat nem fogják kereskedelmi céllal felhasználni.
Bősárkányban a WiFi4EU projekt keretében uniós finanszírozásból összesen 19 helyszínen (8 beltéri és 11 kültéri ) került kiépítésre vezeték nélküli internetkapcsolatot kínáló wifi-hozzáférési pont.
 

2019. október 7.

Meghívó!

Partnerségi hirdetmény és lakossági fórum meghívó
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata
A településkép védelméről szóló 17/2017. (XII. 28.) rendelet módosítása

Bősárkány Község Polgármestere - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdése előírása alapján, és Bősárkány Község Önkormányzata képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel, az arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 3/2017. (II.23.) rendeletében foglaltak szerint – a településkép védelméről szóló rendelet módosításának tervezetét partnerségi véleményezésre bocsátja.

A témával kapcsolatos lakossági fórum időpontja: 2019. október 16.  16:00 óra
Helyszín: Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (9167 Bősárkány, Kossuth u. 1.)
 
Véleményezési dokumentáció:
- Meghívó »
  - Véleményezés dokumentáció »
    - településképi rendelet-tervezet »
  Végleges dokumentáció -hirdetmény »
    - Rendelet »
  Lakossági Fórum meghívó 2020. - Meghívó »
    - településképi rendelet módosítása »

2019. október 7.

Meghívó!

Partnerségi hirdetmény és lakossági fórum meghívó
Bősárkány településrendezési eszközök módosítása

Bősárkány Község Polgármestere - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdése előírása alapján, és Bősárkány Község Önkormányzata képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel, az arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 3/2017. (II.23.) rendeletében foglaltak szerint - a 19045 munkaszámú „Bősárkány településrendezési eszközök módosítása” tervdokumentációt teljes eljárás véleményezési szakaszában partnerségi véleményezésre bocsátja.
A témával kapcsolatos lakossági fórum időpontja: 2019. október 16.  16:00 óra
Helyszín: Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (9167 Bősárkány, Kossuth u. 1.)
 
Véleményezési dokumentáció:
- Meghívó »
  - Véleményezési tervdokumentáció »
    - Jóváhagyandó szabályzat »
 
- Jóváhagyandó munkarészek »

2019. április 30.

Településrendezési eszközök Módosítása
Teljes eljárás (Msz.: 19045)

A módosítással érintett terület:

A módosítás oka, célja:

1. Szávíz területén több módosítás is napirendre került;
- a hatályos terven hétvégiházas üdülőövezetként (Üh) szereplő, meglévő üdülőterület a tulajdonosok kérésére üdülőházas üdülőterületként (Üü) fog tovább élni, ennek következtében a beépítési százalék 20 %-ról 30 %-ra felemelhető, illetve a telekkihasználtsági mutató is növekedne 0,2-ről 0,5-re.
- a 0211/1 hrsz-ú zöldterület (Z) besorolású földrészleten az önkormányzat tulajdonosi kérésre a zöldterületet (Z) a mellette lévő területhez hasonlóan üdülőházas üdülőterületté (Üü) kívánja átminősíteni a feltáró út folytatásával és a Rábca-híddal való összekötéssel együtt. A biológiai aktivitásérték szinten tartása végett a közeli zöldterület (Z) egy része átminősülne véderdő területté (Ev).
- a tulajdonosok az üdülőtelkeket kiszolgáló utakat jelenleg is magánútként használják, az önkormányzat és a tulajdonosok szeretnék, ha ez a rendezési tervben is megjelenne; az érintett utak közúti közlekedési terület- magánút (KÖu-m) jelölést kapnak.
2. Az önkormányzat tulajdonosi kérésre az említett ingatlanokat vízgazdálkodási (V) és új övezetként beépítésre nem szánt különleges természetközeli üdülőterületbe (Kbtkü) kívánja átsorolni, horgásztó és a kapcsolódó üdülést szolgáló épületek kialakítása céljából. A terület egy részén megmarad a véderdő besorolás, illetve a tervezési terület
nyugati részére telepített erdő is feltüntetésre kerül, mint véderdő (Ev). A tómeder már kialakult. A terület része a nemzeti ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetének, emiatt beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, a tervezett beépítés 10 % alatt marad.
3. Az önkormányzat tulajdonosi kérésre a szomszédos falusias lakóterületekhez (Lf) hasonló besorolást szeretne adni a területnek, a 86. sz. főút mellett megmaradna a gazdasági terület besorolás
4. Az önkormányzat befektetői kérésre a naperőmű parkhoz illeszkedő besorolást kíván adni a területnek (különleges beépítésre nem szánt terület – megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület, Kben).
5. A területen illetékes bányavállalkozó kereste meg az önkormányzatot, hogy a Bősárkány I. – kavicsbányatelket minősítse át különleges bányaterületté (KbB), amelyet a hatályos rendezési terv csak részben tartalmaz, a többi terület jelenleg általános mezőgazdasági terület (Má) és vízgazdálkodási terület (árok, V)
6. Az önkormányzat szeretné kialakítani a gazdasági területet; első ütemben a Vasút utca (8514. sz. Bősárkány-Kapuvár összekötő út) felé eső rész kerülne a rendezési terv szerinti megosztásra; az önkormányzat szeretne egy keresztutcát betervezni 20 m-es szabályozási szélességben, amelyről új telkek is nyithatók lesznek
7. A Helyi Építési Szabályzat közlekedési területekre vonatkozó előírásaiba belekerül, hogy kereskedelmi-szállás jellegű funkciók is elhelyezhetők legyenek

A módosítás hatásai:

1-7. Az önkormányzat az új igényeknek jobban megfelelő szabályozást kíván létrehozni, ezzel is támogatva a település fejlődését, a fejlesztések növelik a település gazdasági erejét.

Mellékletek:

-
átnézeti helyszínrajz »
-
1. számú módosítás (Hatályos állapot -tervezett állapot) »
-
2. számú módosítás (Hatályos állapot -tervezett állapot) »
-
3. számú módosítás (Hatályos állapot -tervezett állapot) »
-
4. számú módosítás (Hatályos állapot -tervezett állapot) »
-
5. számú módosítás (Hatályos állapot -tervezett állapot) »
-
6. számú módosítás (Hatályos állapot -tervezett állapot) »

2018. augusztus 28.

FELHÍVÁS!
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályaihoz tartozik embertársaink, szomszédaink magánéletének, pihenési idejének tiszteletben tartása, hiszen csak azt várhatjuk el mi is másoktól, amit saját magunk is betartunk.
Folyamatos probléma a településen végzett, fokozott zajjal járó tevékenységek, különösen a fűnyírás, építkezési és egyéb „hangos” tevékenységek nem megfelelő végzése. Ezekere bizonyos időközönként minden háztartásban szükség van, viszont zavarhatják a környező lakosságot, szomszédokat.

A békés együttélés érdekében kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a fokozott zajjal járó (fűnyírás, építési, favágási, illetve egyéb hasonló) ház körüli teendőket lehetőség szerint kizárólag hétfőtől-péntekig 8-19 óra között, valamint szombaton 9-19 óra között végezzék. Vasárnap és az egyéb időszakokban az ilyen jellegű munkák végzése nem megengedett!

A nézeteltérések elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a rendkívüli, hosszabb ideig tartó (nagyobb építkezések, tűzifa feldolgozása stb.) tevékenységek előtt a közvetlen szomszédokat szíveskedjenek előzetesen értesíteni annak érdekében, hogy a munkálatok tartamára megfelelően fel tudjanak készülni.

 

 
Concept, design and code by Sárkány © 2005